Undervisning ved Røros vgs

Røros vgs

Skoleeier v/Utdanningsdirektøren i Trøndelag Fylkeskommune ga den 12.mars beskjed at alle skoler i Trøndelag holder stengt inntil videre på grunn av coronautbruddet. Røros vgs holdes derfor stengt for undervisning i første omgang fram til og med 14.april. Det er skoleeier i samråd med helsemyndighetene som avgjør når skolen åpnes igjen.

Skolebygg

  • Skolebygget i Sundveien er stengt. Det vil sporadisk være ansatte (ledelse, drift og renhold) til stede på skolen. De som av ulike årsaker trenger tilgang til skolen bes kontakte Øyvind Sirnes, 93614800, i god tid for å gjøre en avtale. Personer med påvist smitte eller med karantene vil ikke få tilgang til bygget. Det er helsemyndigheter som avgjør om noen er i karantene. En er ikke i karantene dersom en bare er hjemme fordi skolen er stengt. 

 Undervisning, timeplan og fravær

  • Vi tar sikte på å gjennomføre undervisning via Canvas og andre løsninger så langt det lar seg gjøre i den perioden skolen holder stengt. Ingen vet hvor lenge dette varer. Det er viktig å være klar over at dette er en spesiell situasjon, og at man ikke kan forvente at disse løsningene blir en fullgod erstatning for ordinær skole.
    Likevel: Sammen skal elever få til god læring sammen med sine lærere.
  • Hva som er mulig å få til av nettundervisning, vil variere mellom de ulike programområder og fag. Vi følger ordinær timeplan.
  • Elever skal holde seg oppdaterte på Canvas og all opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
  • Det er kontaktlærer som kontaktes dersom det oppstår sykdom, eller at det er utfordringer med pc etc.
  • YFF i bedrift er avlyst. Faglærere på skolen vil gi alternative opplegg i YFF via Canvas i utplasseringsperioden. Her følger vi også årshjulet slik at VG2 har YFF i uke 13 og 14.