Åpningstider i sommer

Husk.jpg

Åpningstider i sommer:

Røros videregående skole er stengt i perioden 08. juli til 02. august.

Spørsmål det haster med, kan i denne perioden rettes til postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no/ 74175800, eller til rektor Hilde Knutsen tlf: 99587481

Alle spørsmål om inntak må rettes til sentralt inntak:  inntak@trondelagfylke.no