Utdanningsprogram 2022-2023

IMG_4231.jpg

De ulike utdanningsprogram og kontaktinformasjon for spørsmål om disse:

For mer informasjon om hvert enkelt utdanningsprogram: Klikk på "Våre utdanningsprogram"  øverst til venstre på forsiden av skolens hjemmeside eller ta kontakt med noen på listen under.

Kontaktpersoner:

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt:

Rådgiver:

Aina Engan Døhl
Rådgiver
74 17 75 24 95 05 62 97


Avdelingsleder yrkesfag:

Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24


Avdelingsleder studiespesialisering:

Marianne Bakke
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 84 92 25 53 22


Elevtjeneste:

Lise Langen Bekkos
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 79 47 66 88 75


Voksenopplæring:

Øyvind Sirnes
Fagleder VO og dokumentasjon
74 17 75 21 93 61 48 00