Informasjon fra Elevtjenesten

Nå når skolen er stengt og elever har hjemmeskole blir det en ny hverdag for oss alle sammen for en periode. Det kan være ulike problemstillinger og utfordringer vi står ovenfor i denne situasjonen.

 

Kontaktlærer er den du skal henvende deg til om du lurer på noe.

Har du spørsmål som er direkte knyttet opp mot fag er det faglærer/ kontaktlærer som er den beste til å svare på det.

Trenger du andre å spørre om ting du lurer på eller bare trenger noen å snakke med så ta kontakt med oss.

Vi i elevtjenesten er tilgjengelige fremover på telefon, sms eller mail

Lise: leder i elevtjenesten, lisbek@trondelagfylke.no, tlf: 47 66 88 75
Mette: PPT og Oppfølgingstjenesten, metgr@trondelagfylke.no, tlf: 92 83 31 07
Ståle: Rådgiver, stalu@trondelagfylke.no, tlf: 90 51 68 09
Anita: Elevkontakt, anita@trondelagfylke.no, tlf: 97 12 94 91
Gry: Helsesykepleier, tlf. 47 86 26 28