Følgende regler gjelder for elever når de har hjemmeskole

waldemar-brandt-n_J3RnOoPb0-unsplash.jpg
Foto: Waldemar Brandt, Unsplash

På grunn av innføring av rødt smittevernnivå kan vi ikke ha alle elever på skolen samtidig. Følgende regler gjelder for elever når de har hjemmeskole:

  1. Eleven har plikt til å delta på all avtalt hjemmeskole. Dette gjelder uavhengig av om det er avtalt digital undervisning («synkron opplæring»), eller om eleven jobber selvstendig med avtalt arbeid hjemmefra («asynkron opplæring»).
  2. Dersom eleven er forhindret fra å delta på avtalt hjemmeskole leveres det søknad / dokumentasjon på lik linje med om opplæringen hadde foregått på skolen.
  3. Dersom eleven uten gyldig grunn unnlater å delta på avtalt hjemmeskole vil det jamfør ordensreglementet kunne få konsekvenser for den helhetlige vurderingen av elevens orden (levere pålagt arbeid til avtalt tid) og oppførsel (delta aktivt i opplæringen).
  4. Manglende deltakelse på avtalt hjemmeskole kan bidra til at læreren mangler grunnlag til å gi vurdering, jmf fOLL § 3-3 (utdrag): Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.
  5. Da det er vanskelig å håndheve en rettferdig ordning med fraværsføring for elever som på grunn av kontaktreduserende tiltak ved rødt nivå ikke har mulighet til å møte fysisk på skolen, føres det ikke fravær som kommer på vitnemålet eller teller mot fraværsgrensa i forbindelse med avtalt hjemmeskole. Avtalt hjemmeskole anses i denne sammenhengen som organisert studiearbeid etter forskriftens § 3-45.