Invitasjon til folkemøte med tema Ungdom og rus

Verket Røros Mandag 12.september kl 18.00