Fraværsregler skoleåret 2020-2021

info.jpg

Oppdatert informasjonsskriv til elever og foresatte om fravær i forbindelse med koronasituasjonen