Ordinære fraværsregler gjeninnføres

Krav om dokumentasjon for fravær gjeninnføres fra høsten 2022

Regjeringen besluttet å gjeninnføre fraværsgrensa fra skolestart 2022. Det betyr at alt helserelatert fravær igjen må dokumenteres med attest fra relevante helseinstanser for ikke å telle på "10%-regelen". Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig. Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret - som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45.

Fraværsgrense rundskriv Udir - norsk

Fraværsgrense Informasjon elev-foresatt - norsk

Fraværsgrense rundskriv Udir - sørsamisk

Fraværsgrense Informasjon elev-foresatt - sørsamisk

Fraværsgrense informasjon Udir - engelsk

Fraværsgrense informasjon elev-foresatt engelsk