Skolen åpner igjen

IMG_3963.jpg

Da kan vi endelig ønske elevene velkommen tilbake til skolen. Vi gleder oss til å ta imot dere. Fra og med onsdag 13. mai vil alle elever ved Røros vgs få tilbud om noe undervisning på skolen. I tillegg vil det bli hjemmeundervisning. Vg2 Yrkesfag skal ha undervisning mandag 11. og tirsdag 12. mai. Følg med på skolens hjemmeside. Der vil du finne informasjon om når du skal møte opp.

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Lenke til InformasjonbrevLenke til nasjonal smittevernveileder.

Blir skoledagen som før koronatiltakene?

Nei, vi må fortsatt ta hensyn til smitteverntiltak. Nøyaktig hvordan det blir for den enkelte skole og klasse vet vi ikke ennå. Kanskje møter elever på skolen til ulike tider, kanskje får de opplæring i andre rom enn tidligere og kanskje blir undervisningen litt annerledes enn før. En ting som er sikkert er at elevene fortsatt kommer til å jobbe en del i det digitale klasserommet. 

Hvilke elever skal være mest på skolen nå?

Alle skal få et godt opplæringstilbud. Særlig vil vi prioritere å gi opplæring i de praktiske fagene på skolene. Vi ønsker også å følge opp noen elevgrupper litt ekstra.

Kan det bli eksamen likevel?

Nei. Det har regjeringen bestemt. Skolene skal konsentrere seg om å gi opplæring med gode smitteverntiltak og å følge oppsatt plan. Det betyr å konsentrere seg om å få til standpunktvurderinger.

Hvordan kan elever og lærere unngå smitte?

Det er laget en nasjonal veileder for smitteverntitak på skolene. Her står det mye om hvordan både skolen og elevene kan gjøre en innsats for å hindre smitte.

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:
• Avstand
• Håndhygiene
• Hjemme hvis du er syk

Elever som har mulighet til det bør sykle eller gå til skolen for å unngå kollektivtransport.

Lenke til Helsenorge.no