Skolens utdanningstilbud videreføres høsten 2021

vgs2.jpg

Etter møte i Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune ble det den 24.11 bestemt at eksisterende utdanningstilbud utlyses også neste år.

Det betyr at vg2 frisør kan søkes på samt at vg2 Salg og reiseliv utlyses som nytt tilbud.
Følg med på våre nettsider fremover for mer informasjon om våre utdanningstilbud høsten 2021.