Skriftlig privatisteksamen

Røros vgs skal våren 2021 avvikle en del skriftlige eksamener for privatister.

Eksamenene finner sted på Røros vgs på følgende tid/sted:

19.05

C108

20.05

D108

21.05

D108

25.05

C108

26.05

C108

27.05

D108

28.05

D108

31.05

C108

01.06

C108

02.06

C108

04.06

D108

 

Alle skriftlige eksamener starter kl 09.00. Møt opp 08.30. Husk riktige hjelpemidler. Om regler omkring selve gjennomføringa, se her: Privatisteksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Smittevernregler se her: Smittevern ved privatisteksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Ta eventuelt kontakt med eksamensansvarlig i god tid før eksamen: