Vi trenger kontaktinfo

Til alle foresatte til elever ved Røros videregående skole:

Vi trenger deres kontaktinfo nå! Det er viktig at alle foresatte til elever under 18 år logger seg på Everyday for å legge inn sine kontaktopplysninger snarest. Vi trenger dette for å sende dere informasjon, blant annet om smittesituasjonen som nå er tiltakende på noen skoler og for å kunne nå ut med informasjon om eventuelle tiltak som må iverksettes ved den enkelte skole.

Dere finner framgangsmåten på skolens hjemmeside.