Vi bygger ny skole

Nye Røros vgs
Tegning av nye Røros videregående skole

Høsten 2019 er nye Røros videregående skole ferdigstilt.

Skolen tok i bruk en nyrenovert blokkC etter påske i 2018. Til skolestart høsten 2018 står blokkD ferdig renovert. Den inneholder Design og Håndverk, Aajege og Elevtjenesten. I tillegg vil Røros kommunes voksenopplæring leie lokaler i andre etasje.

I juli 2018 starter riving av blokkA og blokkB. Der kommer et nytt bygg som vil være ferdig til skolestart høsten 2019.

Sist oppdatert 12.06.2018