Skoleskyss

Skoleskyss for elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag

Skoleskyss for elever med folkeregistert adresse i Hedmark
Skolebussene kjører etter Hedmark sin skolerute, som er litt ulik den for Røros vgs. Elever kan likevel på skolefridager i Hedmark benytte linje 182 Tynset – Røros.  For elever som «mister» tilbringertransport med taxi eller andre busslinjer inn til linje 182 må SELV ta kontakt med Hedmark Trafikk slik at de kan iverksette alternativ transport.
Bestilles på e-post til: ghw@hedmark-trafikk.no Det går f.eks ingen ruter fra Vingelen til Tolga eller Dalsbygda til Os når Hedmark har fridager.

Følgende skoledager har Hedmark skolefri og Røros vgs har skoledager: 22. november 2019, 31. januar, 17.,18.,19. og 20. februar og 30. april 2020

Utplassering

Skjema for elever som må ha skyss til utplasseringsbedrift.

Sist oppdatert 21.08.2019