Skolestart 2018

Informasjonsskriv sendes ut til elevene etter inntaket ca 10.juli. Første skoledag er 16.august. Oppmøte er kl 08.30 i Verket Røros.