Skolestart 2019

Informasjonsskriv sendes ut til elevene etter inntaket ca 10.juli. Første skoledag er 15.august. Oppmøte er kl 08.30 i Verket Røros.