Toppidrett, breddeidrett og eventuelt 4-årsløp

Røros vgs startet høsten 2019-20 med å tilby et eget toppidrettstilbud for elever som ønsker å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplegget vil passe både for elever som velger studiespesialiserende program og elever på yrkesfag.

Elevene vil med dette opplegget få inntil 8 timer i uka med idrettsfag i skoletida (toppidrett, breddeidrett, samt kroppsøving), samt at noen av treningsøktene på kveldstid kan gå inn som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Det må derfor på forhånd skrives en avtale mellom elev, skole og idrettslag.

Skolen har vært i kontakt med Røros IL som jobber videre med saken internt, vi vil også ha kontakt med andre idrettslag. Det er godt mulig at klubbene må samarbeide litt på tvers for å få dette til å bli et godt tilbud. Skoleåret 2020-21 tilbyr vi toppidrett i ski/skiskyting, turn, fotball og håndball
Opplæringsloven gir også muligheter for at elevene kan bruke ett år ekstra på sin videregående utdanning, men likevel få samme rettigheter som de andre elevene (førstegangsvitnemål for eksempel).

For Røros vgs,

Øyvind Sirnes, avdelingsleder ST

Søknadsskjema