Toppidrett og breddeidrett

På Røros vgs er det mulig å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplegget passer både for elever som velger studiespesialiserende program og elever på yrkesfag.

I toppidrett vil noen av treningsøktene på kveldstid inngå som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Vi har i mange år tilbudt toppidrett i fotball og håndball, men også turn og ski kan være aktuelle tilbud.

Breddeidrett er et programfag for de som ønsker ulike aktiviteter og allsidig trening i tillegg til kroppsøving.

4-årsløp

For de som ønsker å satse skikkelig er det mulighet for å bruke ett år ekstra på sin videregående utdanning, men likevel få samme rettigheter som de andre elevene (førstegangsvitnemål, for eksempel).