Velkommen til nytt skoleår høsten 2022

Velkommen til nytt skoleår ved Selbu videregående skole 2022-23. Nytt skoleår starter mandag 22. august.

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Selbu videregående skole skoleåret 2022-2023.

Oppstart

Første skoledag for alle elever er mandag 22. august med oppstart klokka 08.30.

Vi ber om at du gir melding til skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Første skoledag vil bli brukt til noen praktiske gjøremål som utdeling av lærebøker og orientering om timeplanen i tillegg til at vi skal være i gang med opplæringen. Alle elevene får også sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet. Videre vil kontaktlærerne orientere dere om ordningene for slikt som søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet. 

Kantina er åpen første skoledag.

Skoleåret

Skoledagen varer fra 08.30 til 15.45 alle dager unntatt tirsdag og fredag, da avsluttes dagen klokka 14.00.

Lærebøker

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret.

Digital postkasse

Hvis du ikke allerede har en digital postkasse, må du snarest opprette en. Mye viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt via denne. Foresatte må opprette elektronisk postkasse for elever under 18 år. For nærmere informasjon se: http://www2.norge.no/velg-digital-postkasse

Lån/stipend

Som elev med ungdomsrett har du rett på utstyrsstipend. Stipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om stipendet, på https://www.lanekassen.no

Når søknaden er behandlet og du har møtt til skolestart vil avtalen bli sendt til deg.

Elev-PC

Som ny elev høsten 2020 vil du ha to valgmuligheter

Valg A – ta med din egen datamaskin, valg B – Kjøp en PC av fylkeskommunen. Det er viktig at du gjør dette så snart som mulig slik at du har PC klar til første skoledag!

https://www.trondelagfylke.no/elevpc

Aktivering av konto

Før du begynner som elev i fylket, mottar du en sms med brukernavn og aktiveringskode. Brukerkontoen må aktiveres før du får tilgang til andre tjenester. I forbindelse med aktivering av konto, må du opprette et nytt passord samt godta at du har lest og forstått IKT-reglementet i Trøndelag. Aktivering av brukerkonto skjer via 

https://bruker.trondelagfylke.no

På dette nettstedet kan du også senere bytte passordet ditt.

Skoleskyss

Det er eleven selv som skal søke om skoleskyss. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett på skyss, og må søke her så snart som mulig:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Dette gjelder alle elever, altså selv om du hadde gyldig busskort i fjor!

Inntak
Inntaket er felles for alle skoler i fylkeskommunen i to runder (1. inntak og 2. inntak). Det er kun etter 2. inntak er ferdig at skolene kan svare på ting rundt inntak, dvs. fra og med mandag 8. august. 

Nye parkerings- og trafikkforhold gjeldende fra skolestart – se pdf-filene

Skiltplan for hele Bellområdet 
Skiltplan for av- og påstigningssone 
Skiltplan for kjøring etter Bellveien