Oppstarttidspunkter

De ulike trinn og programområder starter til følgende tidspunkter:

Programområde/trinn

Tidspunkt og aktivitet

Naturbruk vg1

 

Naturbruk vg2

 

Naturbruk vg3

 

Tekniologi og industrifag vg1

 

Tekniologi og industrifag vg2

 

Tekniologi og industrifag vg3

 

Bygg og anleggsteknikk vg1

 

Bygg og anleggsteknikk vg2

 

Særskilt tilrettelagt opplæring

 

Vg3 påbygg

 

Sist oppdatert 19.07.2021