Valgfag vg3

Velkommen som elev ved Skjetlein!

Her er oversikt over valgfagene du kan velge for neste skoleår. Gjør deg kjent med fagene, alle må velge valgfag etter en kort informasjon om fagene mandag morgen.

I Biologi 1 lærer du om hvordan livet på jorda fungerer - alt fra de ulike typene enkeltceller og utfordringene de har, til fysiologi, anatomi, evolusjon og biologisk mangfold. 

  • Biologi 1 gir deg 0,5 realfagspoeng

Læreplan finner du her: 
https://www.udir.no/lk20/bio01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv538

 

Biologi 2 er lurt å ta hvis du skal studere helsefag. 
Du lærer hvordan livsprosessene på jorda fungerer, både over korte og lengre tidsperioder. Og du vil dykke ned i emner som økologi, energiomsetning, genetikk, genteknologi, evolusjon og menneskelig påvirkning. 

  • Biologi 2 gir deg 0,5 realfagspoeng

Læreplan finner du her: 
https://www.udir.no/lk20/bio01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv539

 

Sosiologi og sosialantropologi
Faget betsår av: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon, arbeid og fordeling av goder.

Læreplan finner du her: 
https://www.udir.no/kl06/POS1-02

Sist oppdatert 19.07.2021