VIP-makkerskap

VIP-cover-nett-1920x425-med.jpg

VIP-makkerskap handler om å gi dere som elever en trygg overgang fra tidligere skole til ny videregående skole. VIP-makkerskap er en forberedelse til videre studier og arbeidsliv, gjennom å øve på å være en god kollega.

VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en god skolestart. Skolestart er avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes viktige vennskap og elever som starter vg1 og vg3 påbygg deltar i programmet 

Elevene ved Skjetlein videregående skole blir fra første skoledag delt inn i makkerpar (to personer). ​​Disse makkerparene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerpar og makkergrupper brukes i undervisningsøyemed, men også i andre sammenhenger på skolen, og sammensetningene endres med jevne mellomrom.

Til eleven VIP-makkerskap vgs 21,22.pdf

Til de foresatte VIP-makkerskap vgs 21,22.pdf

 

Sist oppdatert 19.07.2021