Everyday

Ved å logge seg inn på IST Everyday, kan både elever og foresatte følge med på elevens timeplan, fravær og vurderinger.

Skjetlein videregående skole bruker IST Everyday for å føre fravær, vurderinger, merknader og varselbrev. Følg lenkene under på denne siden for å lære mer/ logge deg inn på Everyday.
NB! Systemet er under utvikling og noen tilganger er ikke aktive ennå.

Pålogging for elever  Pålogging for foresatte  Pålogging for verger

Håndbok - TRFK - Elevpålogging.pdf

Everyday manual for elev og foresatte

Videoguide ser du her

Sist oppdatert 30.06.2020