Oppstarttidspunkter

De ulike trinn og programområder starter til følgende tidspunkter:

Programområde/trinn

Tidspunkt og aktivitet

Naturbruk vg1

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15

Naturbruk vg2

Oppmøte tirsdag 18. august kl 8:15

Naturbruk vg3

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15

Tekniologi og industrifag vg1

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15

Tekniologi og industrifag vg2

Oppmøte tirsdag 18. august kl 8:15

Tekniologi og industrifag vg3

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15 

Bygg og anleggsteknikk vg1

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15 

Bygg og anleggsteknikk vg2

Oppmøte tirsdag 18. august kl 8:15

Særskilt tilrettelagt opplæring

Nye elever møter mandag 17 august kl 10 med foresatte, øvrige elever møter til vanlig tid.

Vg3 påbygg

Oppmøte mandag 17. august kl 8:15 

Sist oppdatert 06.08.2020