Smittesituasjonen vg1 naturbruk

Flere elever i vg1 naturbruk opplever utrygghet i forbindelse med smitte, og det går rykter om smitte.

Likt de andre byskolene opplever også Skjetlein vgs koronasmitte. 5. september ble vi gjort kjent med at to av våre elever hadde positiv koronatest. Flere elever berørt av smittesporing i denne forbindelse. På bakgrunn dette mottok elever i aktuelle klasser hurtigtester før de møtte på skolen etter denne helga helga. En av de smittede elevene oppga 2 elever på internatet som nærkontakter. Med oversikten vi har i dag er det ingen grunn til å anta at det er mere smitte her på skolen enn i ungdomsgruppa forøvrig. Som en del av det forebyggende arbeidet er det delt ut hurtigtester til alle internatbeboere og alle har tatt hurtigtest uke 36.

Vi håper at elevene opplever at det er trygt å gå på skolen og vi gjør nødvendige tiltak for å avdekke smitte i elevgruppa. Vi jobber også for å forberede informasjoen til elever, foresatte og ikke minst kontaktlærere. Er det spørmål rundt dette er det bare å ta kontakt med undertegnede, også utenom ordinær arbeidstid.

Leinstrand 12.09.21

Med vennlig hilsen
Edward Hagen
Rektor
tlf 90183221

Sist oppdatert 12.09.2021