Plan uke 3

Alle elever skal være på skolen minst 2 dager pr. uke, de resterende dagene vil vi gjennomføre digital hjemmeundervisning. Vi følger timeplan både når du er på skolen og når du er hjemme. Alle undervisning foregår innenfor tidspunktene i timeplana.

Du skal møte på skolen på oppsatt klasserom de dagene som er markert med grønn, dette vil bli konkretisert av din kontatklærer.

Men du skal ikke møte på skolen om du føler symptomer, lese mer her...
Ukeplan for vg1:

 

Ukeplan for vg2-3:

Sist oppdatert 19.01.2021