Valgfag påbygg 21-22

fag.jpg

Dette skoleåret kan du velge mellom 3 forskjellige valgfag.

Biologi 1 og biologi 2 - les mer om fagene her: https://www.udir.no/lk20/bio01-02


Biologi handlar om livet på jorda og om samanhengar mellom biologisk mangfald, evolusjon og biologiske prosessar. Faget skal bidra til at elevane forstår samanhengar i naturen, og gi dei kunnskap om samanhengar mellom helse og livsstil. 

-------------------------------------------------------------------------------

Sosiologi og sosialantropologi - les mer om faget her: https://www.udir.no/lk20/pos04-01

Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen. 

Sist oppdatert 03.08.2021