Velkommen til Skjetlein

SISTE: Informasjon elevfravær korona aug20.pdf 

Til elev og foresatte                                                                          

 Skjetlein 15.07.2020

 Velkommen som elev ved Skjetlein videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. En skole som ligger i landlige omgivelser med mye plass og hyggelig skolemiljø. Skolen har ca. 350 elever, og tilbyr utdanningsprogrammene Naturbruk, Bygg og anleggsteknikk, og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg har vi en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring samt at vi tilbyr vg3 påbygg.

De to første dagene vil være annerledes enn vanlige skoledager. Dette gjelder alle som starter på Vg1, Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfag og påbygg. Alle elever skal ha en oppstartsamtale. Elever som er nye ved Skjetlein vgs vil gjennomføre denne samtalen mandag 17. august. 

Det er viktig at alle elever og foreldre leser informasjonen om skolestarten slik at du er forberedt på skolestarten. Informasjonen finnes på hjemmeside www.skjetlein.vgs.no og oppdateres frem mot uke 33.   

Om Oppstartsamtalen:  

Du blir invitert til en oppstartsamtale med din kontaktlærer. Samtalen vil vare 15-20 minutter og vil handle om din skole- og opplæringssituasjon. Hvis du ønsker det, kan dine foresatte også være med.

Mål med oppstartsamtalen:

  • skape trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer
  • åpne en dialog mellom deg og skolen
  • avklare gjensidige forventninger
  • bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer
  • gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen

I oppstartsamtalen legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du og dine foresatte har forberedt dere godt.

Spørsmål oppstartsamtale

Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Ved behov gis en kopi til skolens rådgiver. Du og/eller dine foresatte kan også be om en kopi.

Nøyaktig tidspunkt for oppstartsamtalen vil du få på SMS fra din kontaktlærer i løpet av uke 33.

På skolen vil du finne guider i våre t-skjorter, som vil hjelpe deg å finne frem dit du skal møte opp.

De første skoleukene

Vi på Skjetlein videregående skole ønsker å legge til rette for kunnskap, mestring og trivsel. De første ukene vil vi derfor ha fokus på å skape et trygt og godt klasse- og skolemiljø som vil være en god ramme i læringssituasjonen. Samtidig vil vi jobbe med å gi deg verktøy for å lære på best mulig måte.

Spørsmål til skolen

Hvis det er noe du lurer på, kan du ta kontakt med skolen gjennom brev, telefon, e-post eller gå inn på skolens hjemmeside: www.skjetlein.vgs.no

Vi gleder oss til å se deg her på skolen og ønsker deg lykke til med læringsarbeidet ved Skjetlein videregående skole!

Med vennlig hilsen

Helén Pedersen

Rektor

 

 

 

Sist oppdatert 13.08.2020