Kurs for nye melkeprodusenter

Skjetlein grønt kompetansesenter

Grønt Kompetansesenter har, i samarbeid med Tine rådgiving og NLR Trøndelag, gleden av å invitere til kurs for nye melkeprodusenter.

Målgruppe: Kurset egner seg både for den som har lite bakgrunn fra melkeproduksjon, men også for den som har agronomutdannelse eller litt erfaring fra produksjonen. Kurset er også et godt alternativ for den som har litt erfaring og ønsker påfyll.

Omfang: Kurset går over fire dager, totalt 24 timer.  Mandag 25. mars og mandag 1. april, samt to dager høsten 2019.  Dato for de to siste dagene bestemmes ved kursstart. Alle dager klokken 0930-1530.

Sted: De tre første kursdagene gjennomføres på Skjetlein Grønt Kompetansesenter.  Den siste kursdagen foregår hos Reinert Åkerholm, Fannrem.  Kursdeltakerne må selv ordne med skyss.

Tema som vil bli gjennomgått i kurset:

• Fôring
• Grovfôrproduksjon
• Helse og fruktbarhet
• Oppdrett av kalv og kviger
• Økonomi
• Bygg
• Melkekvalitet og regelverk
• Driftsledelse

Forelesere i kurset er rådgivere fra Tine rådgiving og NLR Trøndelag.

Kurspris og påmelding: Kurset koster kr 4000,- pr deltaker.  Halv pris for deltaker nr. 2 fra samme familie. Påmelding innen 10. mars.

Har du spørsmål kan du kontakte Tine v/Gro Løfaldli tlf. 95 12 49 14, e-post gro.lofaldli@tine.no  eller Grønt Kompetansesenter v/Sissel Langørgen, tlf. 91 37 29 37, e-post:  sisla@trondelagfylke.no

Vi tar forbehold om nok deltagere for gjennomføring.