Høstgård, info til elever og foresatte

AVLYST

På Høstgården 1.10 er det obligatorisk skoledag fra 10:00 frem til 16:00. Dagen er ikke ferdig før alle har ryddea, og ansvarlig på din stasjon bekrefter at det er OK å dra.

Vi ønsker å kartlegge skyssbehovet for elever som ikke kommer seg hit via offentlig transport eller får skyss med familie. Dere som bor på internatet får anledning til å være over til lørdag.


Om du får skyss, men ikke kan møte til kl. 10:00 gjør du avtale med ansvarlig der du er plassert, oversikt over hvor du er plassert vil du får fra faglærer/kontaktlærer.
Det blir satt opp minibusser som henter elever på Heimdalog på Klett, det blir varslet om tidspunkt etterhvert. Om du har drosje på hverdager anbefales det at du gjør avtale med familie for transport, eller spør kontaktlærer om en løsning.

Påmelding for skyss: under utarbeidelse...


NB! Det koster kr 100.- å parkere ved skolen denne dagen.