Julegård, info til elever og foresatte

Ridning2.JPG

På Julegården 1.12 er det obligatorisk skoledag fra 10:00 frem til 16:00, dagen er ikke ferdig før alle har ryddet og ansvarlig der du er plassert bekrefter at det er OK å dra.

Vi ønsker å kartlegge skyssbehovet for elever som ikke kommer seg hit via offentlig transport eller får skyss med familie. Dere som bor på internatet får du anledning til å komme lørdag kveld.


Om du får skyss, men ikke kan møte til kl. 10:00 gjør du avtale med ansvarlig der du er plassert, oversikt over hvor du er plassert vil du får fra faglærer/kontaktlærer.
Det blir satt opp minibusser som henter elever på Heimdal, Spongdal og på Klett, det blir varslet om tidspunkt etterhvert. Om du kommer hit til skolen med drosje anbefales det at du gjør avtale med familie for transport, eller spør kontaktlærer om en løsning.

Påmelding for skyss: https://trondelag.pameldingssystem.no/julegard-2019


NB! Det koster kr 100.- å parkere ved skolen denne dagen.