Kuslipp på Skjetlein

bamselege 4 (2).jpg

Etter flere Korona-år var publikum tydeligvis klar for en felles opplevelse i vårværet. Hundrevis av biler, og en strøm av fotgjengere og syklister satte kursen mot kuslippet på Skjetlein videregående skole. Gangveien fra Kattem kunne tidvis forveksles med hovedgata i storby, og flere tusen gjester, ingen vet hvor mange, samlet seg på skolen.

I tillegg til kuslippet av Skjetleins økologiske storfebesetning, hadde skolens ansatte og elever organisert aktiviteter for barnefamiliene, og både leketraktorer, bamselege, dyr av mange slag, romslige uteområder med treningsløype, volleyballbane og mye annet gjorde dagen til en god opplevelse for voksne og barn.
Lokale matprodusenter var også invitert til å selge sine varer, og kunne selge eller servere kjøttvarer, egg, lammeskinn, spekemat og honning. Rørosmeieriet og Tine var tilstede med smaksprøver, og melka fra Skjetlein leveres til disse to bedriftene for foredling til drikkemelk, smør, ost og andre meierprodukter.
I dag var det primært skolens naturbrukstilbud som var i fokus, men i tillegg er programområdene Bygg og anleggsteknikk og Teknologi og industrifag ved skolen. Gårdsbestyrer Torgrim Daling orienterte om norsk landbruk, og fokuserte på at Norge og Island er de land i verden som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen, og økologisk produksjon innebærer i tillegg at det ikke brukes plantevernmidler eller kunstgjødsel.
Et av skolens satsingsområder i tiden fremover er et økt fokus på frukt og grønt, i tråd med at flere forbrukere ønsker å øke bruken av dette i sitt kosthold. Utover våren skal det etableres grønnsakåker, også økologisk drevet. Gartnerlærer Jessica Kennedy hadde allerede både blomster og grønnsakplanter å tilby fra gartneriet, og til høsten blir det åpen gartneributikk på skolen.