Naturbruk som yrkesfag

2G9B4221.jpg

Naturbruk gir deg en aktiv og praktisk skoledag med mye nyttig læring enten du vil bruke naturbruk som vei til et yrke, eller som en vei til studiekompetanse.

Naturbruk er en vei til en rekke praktiske yrker, og oversikt over dette finner du på www.vilbli.no

I tillegg kan du bruke naturbruk som en praktisk vei til studiekompetanse, gjennom å ta allmenfaglig påbygging etter å ha gått 2 år på naturbruk. Da har du samme mulighet for å velge høyere utdanning som om du går på studiespesialisering.

Har du planer om å ta en utdanning som krever realfag, kan du også oppnå dette gjennom å gå naturbruk med realfag