Siste om eksamen

streik.jpg
(Foto: Hilde Rømo Fresvig)

De siste avklaringene om eksamen i den videregående skolen kom 30.4. Privatisteksamen blir arrangert som planlagt, men med smitteverntiltak.

Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og tverrfaglige eksamener på Vg1 og Vg2 er avlyst for elever.

Alle skriftlige eksamener for elever på Vg3 er også avlyst, med unntak av sentralt gitt eksamen i yrkesfag som angitt i kapitlet om krav til eksamen i visse utdanninger.

I tillegg avlyses alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever på Vg3.

Avgangselever på vg3 som har blitt trukket ut til muntlig eksamen skal gjennomføre én muntlig eksamen. Dette gjelder også for elever i vg3 påbygg, vg4 påbygg, vg4 YSK og voksne deltakere som blir trukket ut til eksamen. Det vil si at ikke alle kommer opp til eksamen, og ingen elever eller voksne deltakere skal ha mer enn én muntlig eksamen.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Les mer om muntlig eksamen her...