En gullbillett om du velger anleggsgartner!

Skjermbilde 2023-01-30 kl. 17.43.03.png

På bildet over ser du Ola Høeg fra Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) signere kontrakten på vegna av næringa. Samfunnskontrakten garanterer alle som fullfører vg2 anleggsgartner, med alle fag bestått, en læreplass som fører deg frem til et fagbrev.

Elever som har fullført og betstått vg1 og vg2, fått minimum karakteren 3 i programfag og har udokumentert fravær under 5%, har med dette en garanti om læreplass som fører frem til fagbrev i anleggsgartnerfaget.

På bildet ser du våre anleggsgartnerelever og flere bedriftsledere fra næringa. Både NHO og SOA - Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, lærere, miljøveileder og rektor ved skolen.

Samarbeidet inneholder også bistand fra næringa ved besøk på ungdomsskoler og ved rekrutteringsdager. Sammen skal vi vise ungdommer og deres foreldre at anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, med sikker jobb, og spennende muligheter for utvikling og etterutdanning.

Trøndelag fylkeskommune (Mære/Skjetlein), opplæringskontorene SOA og OKAB, NHO Trøndelag og NAML slutter seg til denne samarbeidsavtalen, og kan benytte denne i sin kontakt med rådgviere, ungdomsskoleelever og andre.