Ansatte ved skolen i streik

Kodeforklaring5.jpg

Mandag 19.9 ble 23 av våre lærere tatt ut i streik. Dette berører elevene i ulik grad. På bildene under finner du informasjon om hvordan timeplanene ser ut, et bilde pr. trinn og klassene i kolonner bortover. Forklaring på fargekoding finner du over. Se oversikt over lærere som er i streik på Canvas.

Elevene skal møte til all undervisning. Det er kun faglærer som føfrer fravær, det vil si at i timene der faglærer er tatt ut i streik vil det ikke være oppmøteregistrering. Elevene må selv følge opp arbeid som er lagt ut på Canvas.

NB! Vi ber elever som har dokumentasjon på fravær om å vente med å levere dette til kontaktlærer er tilbake.

  

Tirsdag 27.9

Vg1

 

Vg2

 

Vg3