Trenger du å ta opp fag?

vitnemålsportalen.jpg

Har du stryk i fag? Da kan du bli med på Intensive eksamenskurs. Er du elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen. Kurstilbudet er gratis og gjennomføres etter ordinær arbeidstid før høsteksamen i 2022. Privatister må betale eksamensavgift. Mer informasjon om hvordan dette gjøres, vil bli gitt rundt den 31. august. Kursene vil bIi tilbudt ved din nærskole. Du vil i utgangspunktet bli tildelt kursplass ved den skolen du var elev på/er elev på i dag. Kursskolen vil informere om når og hvor kurstilbudet blir. Kursene krever fysisk oppmøte, og det vil ikke bli gitt noe digitalt tilbud på disse kursene.