Kontaktlærere 21-22

Under finner du oversikt over kontaktlærer i de ulike klassene ved skolen.

Funksjon  e-postadresse  mobilnr 
Rådgiver: 
Bjørg Toril Melland 
bjome@trondelagfylke.no  481 75 844 
        
Kontaktlærer 1BAA: Runar Sunde  e-runsu@trondelagfylke.no  411 47 330 
Kontaktlærer 1BAB: Marius Løvli  marlov@trondelagfylke.no  993 56 529 
Kontaktlærer 1 TIA: Steinar Kvam  stekv@trondelagfylke.no  907 83 009 
Kontaktlærer 1 TIB: Kjetil Øyum  kjeoy@trondelagfylke.no  482 59 039 
Kantaktlærer 1NAA: Trine Andreassen
Bendik Thrana
bendi@trondelagfylke.no
472 90 049
926 17 521
Kantaktlærer 1NAB: Øyvind Eian  e-oyvei@trondelagfylke.no  915 42 186
Kantaktlærer 1NAC: Christine Lihaug  chrli@trondelagfylke.no 476 61 603
Kontaktlærer 1NAD: Maren Ølstøren marolsto@trondelagfylke.no  970 90 718
Kantaktlærer 1NAR: Trine Svendsen  trisv@trondelagfylke.no  952 04 408 
Kontaktlærer STO: Lise Bonesmo
Solveig Stavik-Karlsen
lisbo@trondeøagfylke.no
solka@trondelagfylke.no
918 11 389
957 30 851
Kontaktlærer 2AIA: Bjørn Brujordet  bjobr@trondelagfylke.no  402 80 281 
Kontaktlærer 2ARA: Mikal Solberg  mikso@trondelagfylke.no  997 27 955 
Kontaktlærer 2TØA: Arve Karlstrøm  arvkar@trondelagfylke.no  930 87 536 
Kontaktlærer 2HDA: Kari Anne Grostad  kargros@trondelagfylke.no  466 36 480 
Kontaktlærer 2LGA: Karoline Holte karhol@trondelagfylke.no  468 19 298 
Kontaktlærer 2LGB: Kristine Sætherbø kristat@trondelagfylke.no 918 03348
3PBA: Oddlaug Sponås odlsp@trondelagfylke.no 905 68 302
3PBB: Siri Aune Sæther sirsat@trondelagfylke.no 416 62 025
3PBE-NAA: Tuva Værnes Ottesen tuvot@trondelagfylke.no 926 95 745
3LAA: Vigdis Jonsen
vigjo@trondelagfylke.no
932 49 875
3ANA: Geir Salberg
geisa@trondelagfylke.no
957 90 834
Sist oppdatert 24.08.2021