Ansatt utsatt for smitte

Du kan ha vært utsatt for koronasmitte på arbeidsplassen, dato xx.xx.

Du er med denne meldingen pålagt karantene etter Covid-19-forskriften. Karantene for øvrige nærkontakter varer i 10 døgn etter eksponering. 

  • Fra 01.01.2022 er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring unntatt smittekarantene i arbeidstiden fra første dag forutsatt at de tar hurtigtest dag 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom du har smitte i egen husstand.
  • Du må være i karantene på fritiden i hele testperioden, frem til negativ test tatt tidligst 7 døgn etter kontakten. Fra 21.12.21 er selvtest, hurtigtest og PCR-test likestilt som testmetode. 
  • Karantene betyr at du skal være hjemme, og unngå kontakt med personer utenfor husstanden. Du kan omgås barn i husstanden din som normalt, men du bør holde avstand til andre voksne. Karanteneplikten gjelder selv om du er uten symptomer, og føler deg frisk. For oppdaterte anbefalinger fra FHI se “Til deg som er nærkontakt”. 
  • Dersom du får nytilkomne symptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, snørr, hodepine, nedsatt allmenntilstand) de første 10 dagene etter smitteeksponering, skal du holde deg hjemme i isolasjon, og ta en test.

Du vil få beskjed av leder/rektor om hvor utlevering av tester vil finne sted. Tester kan ved behov hentes på Leutenhaven teststasjon. Du kan lese mer om tilgjengelige tester på kommunens nettsider. Ring koronatelefonen 9050 9052 dersom du får problemer med å ta testen.

Fritak fra karantene gjelder for øvrig følgende grupper: 

  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose (3. dose) minimum 1 uke før nærkontakten. 

Ved positiv test må du isolere deg, og vi ber om at du snarest melder fra om dette til leder/rektor. Positiv hurtigtest må bekreftes med PCR-test (spyttest eller pinnetest). 

Ved positiv PCR-test vil du få sms med en lenke til “Min Side” i Trondheim kommune, fra smittesporing. Trykk på lenken, og logg inn med BankID for videre beskjed der. 

Mvh

Smittevernkontoret i Trondheim kommune

Sist oppdatert 10.01.2022