Bedriftspraksis

Bedriftspraksis for elever på vg2 Arbeidsmaskiner.

I forbindelse med at faglærer er ute i streik er asisterende rektor Stefan Preisig ansvarlig kontaktperson i forbindelse med utplassering i perioden streiken varer. Vi har vi ikke anlednig til å besøke elevene før faglærer er tilbake. Målene for opplæringa er at elevene skal bli kjent med bedriften, HMS rutiner og se på muligheter for en lærlingeplass på sikt.

Dokument for elevene finne du under, beklager at de er samlet i ett dokument. Let frem dokumentet for din bedrit, skriv ut og signer. Send i retur til

Gii tilbakemelding om dere ikke har anledning til å ta imot elevene.

Scan.pdf

Vårt ønske er at konflikten blir løst og at vi får til et ordinær samarbeid med praksisbedritene. Takk for at dere er villig til å ta imot våre elever.

mvh
Edward Georg Hagen tlf: 90183221
Rrektor

Sist oppdatert 23.09.2022