Digital hjemmeskole

Tilbud om veiledning på skolen ved digital hjemmeundervisning

Når skolen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal skoleeier sørge for et tilbud for elever som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller.

Har du spørsmål kan du kontakt din kontaktlærer mellom kl 08:00 og 16:00 på hverdager.

Les mer her:
Digital_veiledning.pdf

NB! Husk å avbestille drosje om du ikke skal møte på skolen!

Sist oppdatert 03.01.2022