Avdelingsoversikt

Oversikt over hvem som har ansvar på de forskjellige avdelinger og bygg, samt verneombud ved skolen. Kontaktinformasjon finner du om du søker etter navnet i "Finn ansatt"

Skolens lederteam

Rektor

Helèn Pedersen

Ass. rektor

Stefan Preisig

Kontorleder

Rita Halstadtrø Johnsen

Avdelingsleder Yrkesfag

 Kåre Presthus

Fagleder, elevdemokrati

 Edward Georg Hagen

Driftsleder gårdsbruk

Torgrim Daling

 

 Område

 Ansvarlig

Leder av elevtjeneste

Ingvild Moen

Leder STO-avdeling

Anne Lovise Kongshaug

Leder Grønt kompetansesenter

Laila Stubbsjøen

Koordinator realfag

Gjertrud Jenssen

Koordinator filologiske fag

Linda Myren

Driftsleder, skole og bygninger

Håvard Fremo

Stall og ridehus

Evelyn Stene / Kari Anne Grostad

Dyreavdelinger

Torgrim Daling

Gartneri

Wenche Kanstrøm Vatshellen

Anleggsgartner

Bjørn Brujordet

Smådyravdeling

Margot Fiske Hokstad

Byggfag varmhall

Knut Hølås

Byggfag kaldhall

Arve Karlstrøm

Skogbruk/motorsag

Jon Olav Martinsen

Maskin hall/verksted

Eivind Skinderhaug

Friluftsliv

Geir Ugelstad

Minibusser

Geir Ugelstad

Kroppsøving

Raymond Grytbakk Korsnes

Bibliotek

Unni Søbstad

Kantine og internat

Sigrun Andreassen

Realfagsrom

Margot Fiske Hokstad

 

 

Verneombud ved skolen

Hovedverneombud

Bjørn Johan Opland Brujordet

Undervisning/kontor

Oddlaug Sponås

Dyreavdelinger

Lars Halsethmo

Maskin/teknikk

Eivind Skinderhaug

Byggfag

Arve Karlstrøm

Psykososialt

Bjørn Johan Opland Brujordet

 

Sist oppdatert 26.07.2019