Eksamen høst 2019

Eksamensdatorer for skriftlig eksamen:
Eksamensstart oppmøte kl. 8:30
13.11 - MAT1005 - Matematikk 2-PY
15.11 - NOR1232 - Norsk sidemål
18.11 - NOR1231 - Norsk hovedmål
20.11 - MAT1001 - Matematikk 1-PY
21.11 - SAM3016 - FORBEREDELSE - Sosialkunnskap
22.11 - SAM3016 - Sosialkunnskap
25.11 - NOR1206 - Norsk vg2 yrkesfag

Eksamensdatoer for Muntlig-praktisk eksamen
Naturfag -NAT1001/NAT1003 - tidlig i desember

Eksamensdato praktisk eksamen
Traktor/maskin - LBR3004 - ca. 7.-8. november (NY DATO)
Tverrfaglig landbruk vg2 - ca. 27. november (NY DATO)
Tverrfaglig byggfag vg2 - i samråd med kandidat


Sist oppdatert 15.10.2019