Elev utsatt for smitte

Du kan ha vært utsatt for smitte på Skjetlein videregående skole, dato xx.xx..

Det er ikke lenger krav om karantene eller testing for elever i videregående skole som utsettes for smitte på skolen. Det anbefales likevel at elevene testes. Fra 01.01.2022 har elever i videregående skole som har fylt 18 år fritak fra karantene, men anbefales test. Merk: Elever som har smitte i sin husstand skal i 10 dagers karantene, og kan teste seg ut på dag 7 etter eksponering. For oppdaterte anbefalinger fra FHI se "Til deg som er nærkontakt"

Dette gjelder for øvrige nærkontakter som er elever i videregående skole:

  • Det er anbefalt at du tar to hurtigtester, på dag 3 og 7 etter eksponering.
  • De som har symptomer skal holde seg hjemme, og ta en test.
  • Du vil få beskjed av leder/rektor om hvor utlevering av tester vil finne sted. Testene tas i hjemmet, eventuelt ved hjelp av foresatt. 
  • Unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden. 
  • Dersom du får nytilkomne symptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, snørr, hodepine, nedsatt allmenntilstand) de første 10 dagene etter smitteeksponering, skal du holde deg hjemme i isolasjon, og ta en test.

Følgende grupper trenger ikke delta i testing: 

  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose (3. dose) for minimum 1 uke siden.

Ved positiv test ber vi om at du/foresatte snarest melder fra om dette til leder/rektor. 

Ved positiv hurtigtest skal dette meldes inn på https://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på "korona" og "meld inn positiv hjemmetest". Positiv hurtigtest må bekreftes med PCR-test. Barn over 6 år må bruke spyttest (hentes og leveres på teststasjon).

Ved positiv PCR-test(spyttest eller pinnetest) vil du/foresatt få sms med en lenke til “min side” i Trondheim kommune, fra smittesporing. Trykk på lenken, og logg inn med BankID for videre beskjed der. 

Mvh

Smittevernkontoret i Trondheim kommune

Sist oppdatert 10.01.2022