Elev utsatt for smitte

Kommuneoverlegen OU/smittesporing presiserer at følgende gjelder fra og med i dag 01.02.22

Elever som har hatt nærkontakt med andre elever eller lærere med smitte, er ikke pålagt testing, og har heller ikke karanteneplikt. Pga utbredt smitte er det ikke lenger hensiktsmessig å varsle via skole hver gang en medelev eller lærer tester positivt. I stedet ber vi om at alle er obs på egne symptomer og tester seg hvis symptomer som kan gi mistanke om korona, oppstår. Tester kan de hentes ved kommunens utleverings-stasjoner.
https://www.trondheim.kommune.no/slik-tar-du-test/

Den enkelte smittede har nå ansvar for å varsle egne nærkontakter - dvs de man har vært tett sammen med siste 48 timer før symptomer/test-tidspunkt.
Testing, karantene og isolasjon - helsenorge.no

Positive hurtigtester trenger ikke lenger bekreftes med PCR-test med hurtigtest.


Disse gruppene skal ikke lenger følge opp positiv hurtigtest med PCR-test:
● De som har fullført vaksineprogrammet, og tatt en tredje dose.
● De som har to doser og har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene.
De som har fått to doser, men ikke tatt tredje, kan ta PCR-test for å bekrefte hurtigtesten, dersom de ønsker det, til bruk i koronasertifikat.
Når du tester positivt med en hurtigtest skal du melde dette inn til kommunen via denne lenken.
Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål. Svarene blir brukt i statistikk så kommunen kan ha oversikt over smittespredningen. Opplysningene som legges inn i statistikken er anonymisert. Kommunen er også pålagt å rapportere inn antallet positive hurtigtester (uten personinfo) til Helsedirektoratet hver uke.
Fravær grunnet Korona, meldes som fraværsmelding til skolen.

Sist oppdatert 01.02.2022