Elevundersøkelse

elevundersøkelse.jpg

I perioden 4.11 til 16.11 vil elevene ved Skjetlein videregående skole besvare elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel ved skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt av skolen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultatene brukes også av skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om eleven. Dette kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene blir behandler riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og de må følge samme regelverk om personopplysninger.

 Her finner dere mere informasjon om elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon til foreldre om elevundersøkelse

Informasjon til elever om elevundersøkelse 

Login

Sist oppdatert 31.10.2019