Hospitering 2019

foto skjetlein oversikt.jpg

Bli kjent med utdanningsprogrammene ved Skjetlein videregående skole: Naturbruk, Forskerlinje, Veterinærlinje, Bygg - og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon.

Hospitering for 10.klassinger gjennomføres i uke 45 og 46. Alle 10.klassinger må melde seg på gjennom Youportalen.no som åpner i uke 43 i faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen. På Skjetlein vgs tilbys hospitering i Naturbruk, Bygg og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon.

Info om hospitering NA

Info om hospitering BA

Info om hospitering TIP

Sist oppdatert 22.10.2019