En skolehverdag med smitte

Det har nå blitt normalt med koronasmitte i skolehverdagen i Trondheimsskolene, slik kan det bli inntil alle er beskyttet. Hva gjør vi for å holde skolen frisk?

Alle elever og ansatte oppfordres til hyppig håndvask og vi holder klasserom åpne i friminutt for å avlaste fellesarealene. Alle er bedt om å holde seg hjemme om man kjenner på symptomer, det skal være en lav terskel for å teste seg. I tråd med sentrale anbefalinger gjennomfører vi undervisning på grønt tiltaksniavå.

Frem til mandag 6.9.har undervsiningen vært tilnærmet normal for alle. I dag har vi fått et smittetilfelle som har ført til at vi har delt ut hurtigtester i to klasser, disse eleven kommer på skolen igjen når hurtigtesten har gitt negativt svar. Det tar ca 30 min å få svar på en hurtigtest. Hurtigtestestene skal hentes av foresatte som også skal veilede elevene i testinga, informasjon er vedlagt testpakken med 3 tester. For elever fra kommuner utenfor Tronheim anbefales det å kontakte heimkommunen for testing. 

Kunnskaper vi har fått igjennom disse testene har gjort at vi har bestilt tester til alle internatbeboere fra 7.9. VI har ikke mistanke om at internatelever kan være smittet. Men 3 tester fordelt igjennom skoleuka gir en trygghet både for elevene, foresatte og ansatte.

For de som kjenner syptomer er det kommunen som skal kontaktes for testing, slik tester du deg i Trondheim. Hurtigtester for ungdommer under 18 år gjelder de som er nærkontakter til skoleelever i samme klasse, eller de som henger sammen på skolen. Om en ungdom er nærkontakt igjennom idrettslag eller annen fritidsaktivitet skal man bestille tester i kommunen.

Det beskrives av mange at vi er inne i siste fase av pandemien i perioden frem til alle elever er beskyttet. De fleste ansatte begynner å oppnå beskyttelse og mange av elevene over 18 år er også beskyttet. Om alle følger retninglinjene over med tanke på å holde seg hjemme, gjennomføre hurtigtester og bevare god hygiene skal vi på Skjellein greie å stå i smittepresset frem til mål.

Leinstrand 06.09.21
Med vennlig hilsen

Edward Hagen
Rektor

Sist oppdatert 07.09.2021