Normal hverdag med økt beredskap

Fra lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolene. Trafikklysmodellen skal bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak. Det er ikke en smittesituasjon som krever lokale tiltak i Trondheim nå.

Om enketelever blir smitta gjelder nå følgende, elever som er nærkontakt vil bli varsla:

Fra 25/09-21 er det ikke lenger krav om karantene eller testing for ungdom som utsettes for smitte på skolen. 

  • Det er likevel  anbefalt at eleven tar to hurtigtester med 1 døgns mellomrom.
  • Du vil få beskjed av leder/rektor om hvor utlevering av hurtigtester vil finne sted. Første test kan tas på skolen. 
  • Den første testen tas så snart som mulig, den andre ett døgn senere. Eleven er ikke i karantene mens testing pågår, men bør begrense sosial kontakt fram til første negative testsvar.
  • Dersom eleven får nytilkomne symptomer fra luftveiene de første 10 dagene etter smitteeksponering, skal hun/han holdes hjemme i isolasjon og meldes for testing med PCR-test på kommunal teststasjon.

Ved positiv hurtigtest skal dette meldes inn på https://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på "korona" og "meld inn positiv hjemmetest". Du vil så raskt som mulig bli kontaktet av smittesporing for veiledning videre. Ved positiv hurtigtest skal eleven ta en ny test (PCR). 

Fullvaksinerte og delvaksinerte (3 uker etter første dose) elever trenger ikke testes. De skal kun testes ved symptomer (PCR).

Sist oppdatert 29.12.2021