Koronaviruset - informasjon

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på nettsidene til fhi.no og helsenorge.no.

Oppdatering 12.3

Har du lærebøker på skolen har du anledning til å hente disse i dag eller i morgen.

Vi som skole har ikke mere informasjon enn det som meddelses i media. Derfor har vi ikke informasjon å legge ut.

Pressemeliding i forbindelse med stenging: https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/alle-fylkets-videregaende-skoler-stengt-inntil-videre/

Skriv fra utdanningsdirektørern datert 11.3.
Informasjonsbrev til elever og foresatte 11-3-2020.pdf

Se fortløpende oppdatering for fylket her:
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

 
Oppdatering 11.3

Generelt:

Skolen er forberedt på å følge opp undervisning om elever eller ansatte er i hjemmekarantene. Elever må fra nå ta med PC og skolebøker, nødvendige lærebøker og PC medbringes til skolen hver dag.

Internatet:

  • Elever som bor på internatet må flytte hjem hvis de har symptomer som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
  • Det er kun adgang for de som bor på internatet i skoletida, medelever har ikke tilgang til internatet i skoletida.
  • Om du tar imot besøk etter skoletid må du informere om at du ikke kan ta imot gjester med influensalignende symptomer.
  • Informer internatvakta om du har besøk
  • Skjerpet generelt renhold

 

Videre forholder vi oss til følgende:

Sist oppdatert 15.03.2020