Ordinær undervisning fra mandag

Grønt tiltaksnivå betyr at undervisning gjennomføres som normalt.

Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Les mer her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

Sist oppdatert 14.01.2022