Skjema

Her finner du en oversikt over diverse skjema

Melding av avvik- og forbedringsforslag i TRFK .pdf
Avviksskjema, brukes når du opplever avvik eller har forslag til forbedringer

LÅN AV LÆREMIDLER.pdf
Lærebokkontrakt, underskrives av elever og foresatte for elever under 18 år.

Søknad om fritak i fag
Brukes om du har gjennomført fag tidligere, ønsker fritak for vurdering i sidemål eller kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Egenemeldingsskjema
Leveres kontaktlærer uoppfordret etter fravær.

Søknad om fri fra opplæring
Brukes om du søker fri fra opplæringen til f.eks. helse velferdsgrunner, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte osv.

Bedriftspraksis - arbeidsavtale
Brukes ved avtale om bedriftspraksis i opplæring.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 2019.pdf

Sist oppdatert 21.11.2019